Pri príležitosti Svetového dňa IBD, ktorý sa každoročne koná 19.mája, zorganizovala Pracovná skupina pre IBD pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti SLS s podporou edukačného grantu Ferring Pharmaceuticals tlačovú konferenciu.

Na tlačovej konferencii bol predstavený medzinárodný informačný projekt Pentagram, ktorý je určený pre pacientov s nešpecifickými zápalovými črevnými ochoreniami (Inflammatory bowel disease - IBD) ako sú napríklad Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída. Tieto ochorenia sa prejavujú hnačkami, plynatosťou, krvavou stolicou, bolesťami brucha a kŕčovitými stavmi, únavou a dýchavičnosťou. Spoločným znakom je aj to, že sa vyskytujú v istých vlnách, pacienti sa neraz aj niekoľko mesiacov cítia dobre, bez komplikácií, pričom veľmi rýchlo môže nastúpiť obdobie s ťažkosťami, črevným diskomfortom, ťažkými stavmi. Cieľom projektu Pentagram je pomáhať pacientom informáciami o ochorení, liečbe či stravovaní a lepšie tak zvládať život s chronickým zápalom čriev. Dôvodom vzniku projektu bol predovšetkým fakt, že dodržiavanie liečby pacientov s IBD nie je dostatočné. Nešpecifické zápalové črevné ochorenia sú chronickými poruchami organizmu a preto je nevyhnutné, aby pacienti dodržiavali dlhodobú, pravidelnú liečbu. Podľa štatistických výskumov však až 50 percent pacientov neužíva lieky pravidelne alebo ich neužíva vôbec. Práve počas „lepších období" pacienti zanedbávajú liečbu, keďže majú pocit úľavy. Najčastejšími dôvodmi, prečo pacienti liečbu prerušia alebo nedodržiavajú jej pravidlá, sú predovšetkým zábudlivosť a nedostatočné vnímanie prínosu liečby.
Projekt pomáha pacientom vnímať liečbu ako nevyhnutný predpoklad pre udržanie kvality života. Podľa výsledkov totiž pacienti, ktorí prerušili liečbu, mali v priebehu prvých 12 mesiacov po prerušení liečby až o 45 percent vyšší počet prípadov relapsu, teda nárazového prudkého zhoršenia stavu, než v prípadoch dodržiavania liečebného režimu. V horizonte 30 mesiacov sa počet pacientov s relapsom zvýšil až na 75 percent prípadov oproti tým, ktorí liečbu dodržiavajú. Pri dodržiavaní liečby zo strany pacienta dochádza v rovnakom časovom období k relapsom len u približne 4 až 5 percent pacientov.
Základom projektu Pentagram je webstránka www.5gram.eu, ktorá prináša podrobné informácie o IBD, liečbe, starostlivosti, odporúčané recepty a spôsoby stravovania a pohybu. Registrovaní pacienti si okrem toho môžu nastaviť aj osobný zdravotný denník s viacerými funkciami, kde si môžu sledovať vlastnú liečbu a podieľať sa tak na lepšej kontrole svojho ochorenia. Okrem webstránky existuje na Slovensku tento projekt aj v podobe tlačených letákov, ktoré pacienti môžu nájsť v ambulanciách gastroenterológov a všeobecných lekárov.

 

Fotogaléria