V Bratislave 11.11.2011

Oznámenie

o zrušení uvádzania lieku REMESTYP 1,0  na trh

Vážená pani doktorka,

Vážený pán doktor,

 

spoločnosť Ferring Pharmaceuticals SA, Slovakia si Vám dovoľuje oznámiť zrušenie uvádzania lieku REMESTYP 1,0 mg (inj. 5 x 10 ml / 1,0 mg) na trh ku dňu  31.12.2011.

 

Zároveň Vás chceme informovať, že od 1.1.2012 bude na Slovensku dostupná náhrada liečby vo forme lieku GLYPRESSIN 1 mg.

 

Základné informácie o lieku GLYPRESSIN 1 mg (plv iol 5 + solv 5):

Lieková forma:

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie:

Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 mg terlipresínu vo forme prášku. Po nariedení je  koncentrácia  injekčného roztoku  0,2 mg terlipresínu na 1 ml.

Terapeutické indikácie:

Krvácanie z varixov pažeráka.