Vo vybraných lekárnach je od 1. októbra 2014
liek Pentasa dostupný s nižšími doplatkami:

Liek Pentasa s nižšími doplatkami

 

 

 

 

 

Ak máte otázky alebo nejasnosti ohladom výšky doplatku na liek
PENTASA, využite našu HELPLINE na telefónnom císle: 0907 731 304