PRE NAHLÁSENIE:

 • Zmena dávky
 • Chýbajúce príslušenstvo (nedostatok ihiel, striekačiek, hláv či adaptérov, dezinfekcia)
 • Prerušenie liečby
 • Opätovné začatie liečby
 •  Pokazenie, poškodenie, strata pera
 • Nedoručenie pravidelnej zásielky
 • Nahlásenie zmeny kontaktných údajov (tel. č., adresa doručenia)
 • Vrátenie príslušenstva po ukončení liečby

V pracovných dňoch v čase 9.00 - 17.00 hod.
Tel.: 02/5441 6010, 02/5441 1847, Fax: 02/5441 1770
email: zomalinka@ferring.com 


PRE NAHLÁSENIE:

 • Problémy pri príprave rastového hormónu (riedenie, skladovanie)
 • Problémy pri výmene hlavy a nastavovaní dávky na pere
 • Problémy pri aplikácií rastového hormónu (zostatok tekutiny na pokožke po aplikovaní dávky, bolestivá aplikácia, modrinky...)
 • Zalomenie hlavy v pere
 • Zmena liečby zo Zomacton 4 mg na Zomacton 10 mg Zmena liečby zo Zomacton 10 mg na Zomacton 4 mg

Kontaktujte v pracovných dňoch zástupcu spoločnosti FERRING
Tel.: +421 903 437 780
email: zomalinka@ferring.com 


ZOMALINKA