Americká spoločnosť pre reprodukčnú medicínu a Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation 2002) uznáva neplodnosť ako ochorenie.

Neplodnosť je všeobecne definovaná ako neschopnosť dosiahnuť úspešné tehotenstvo po 12 mesiacoch pravidelného nechráneného pohlavného styku.  Neplodnosť môže byť dôsledkom mnohých rôznych fyziologických podmienok, vrátane porúch ovulácie u žien a abnormalít spermií u mužov. Faktory životného štýlu, ako je postupujúci ženskú vek, vysoký príjem alkoholu, vyššia telesná hmotnosť a fajčenie môžu zvýšiť riziko neplodnosti. Neplodnosť je viac než len fyziologický problém.

Zatiaľ čo mnoho párov liečených pre neplodnosť nakoniec zažije radosť mať deti, neplodnosť a jej liečba zvyčajne kladie značný dôraz na eliminovanie partnerského stresu, na vzťahy dvojíc a osobný život. Úspešný manažment liečby neplodnosti zahŕňa ako fyzickú tak aj emocionálnu starostlivosť o pár.

Prevalencia neplodnosti je v rozmedzí od 4% do 14% po celom svete. V priemere sa odhaduje, že 10% manželských párov na celom svete sú nedobrovoľne neplodné (cca 60-80 miliónov osôb).

Väčšina párov, ktoré majú  ťažkosti otehotnieť nie sú sterilné, ale sú zvyčajne neplodné alebo sub-fertilné (majúce zníženú možnosť otehotnieť spontánne obvyklým spôsobom).
Medzi najčastejšie známe príčiny neplodnosti patria poruchy spermatogenézy, ovulačné poruchy a ochorenie vajcovodov. Ale najväčšia skupina neplodných párov má tzv. „nevysvetliteľnú neplodnosť". To je stav, keď sa páru nepodarí otehotnieť po asi 18 mesiacoch pravidelného styku a príčina nie je odhalená.  Medzi pármi, ktorí hľadajú lekársku pomoc,  je neplodnosť výhradným problémom u žien asi  v 40% prípadov, výhradne u muža v 30% prípadov.

Liečba neplodnosti je jednou z kľúčových odborných oblastí Ferringu.

Ferring je lídrom v oblasti liečby neplodnosti. Výskumná divízia Ferringu aj naďalej objavuje nové a zaujímavé riešenia, ktorých cieľom je pomôcť otehotnieť.

Produktové portfólio Ferring sa skladá z vysoko čistených a štandardizovaných urinárnych produktov. Klinické štúdie a roky používania ukázali, že tieto hormonálne terapie sú účinné a majú dobrý bezpečnostný profil.

Kontrolovaná ovariálna hyperstimulácia                     Podpora luteálnej fázy po IVF

MENOPUR ®                                                                LUTINUS®

MENOGON ®

BRAVELLE ®

DECAPEPTYL ®