Dňa 23.októbra 2014 bol na stránke Ministerstva zdravotníctva SR uverejnený Vestník (ročník 62, čiastka 35-36) obsahujúci

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre prevenciu, diagnostiku a liečbu peripartálneho krvácania

Pozornosť upriamujeme na :

Čl. IV

Postupy prevencie a diagnostiky peripartálneho krvácania

(2) Pri elektívnom cisárskom reze sa aplikuje pomaly počas viac ako minúty intravenózne Karbetocín 100 μg/1 ml, pričom sa žena sleduje a v prípade výskytu hypotónie uteru po podaní Karbetocínu sa aplikujú iné druhy uterotoník ako napr. Metylergometrín a/alebo Prostin 15 M ako pri liečbe peripartálneho krvácania podľa čl. V.

Stiahnuť celý vestník (306 KB)

Stiahnuť PDF