Filozofia firmy

Filozofia firmy

Pre Feering sú ľudia na prvom mieste. Spoločnosť Ferring sa usiluje o získanie lojality pacientov a lekárov a sme pripravení získavať si ju každý deň.

Pre Feering sú ľudia na prvom mieste

A preto, pacienti, ktorí používajú naše výrobky a lekári, ktorí ich predpisujú majú plné právo očakávať:

  • že im poskyneme iba také výrobky, ku ktorým máme plnú dôveru
  • že im ponúkneme tie najlepšie výrobky za najrozumnejšie ceny
  • že zamestnanci spoločnosti Ferring sa k nim budú vždy správať zdvorilo a s úctou
  • a vystupovať profesionálne

Spoločnosť Ferring sa usiluje o získanie lojality pacientov a lekárov a sme pripravení získavať si ju každý deň. 

Spoločnosť Ferring očakáva od svojich zamestnancov, že budú pre spoločnosť a jej partnerov vytvárať hodnoty.

Zamestnanci na všetkých úrovniach môžu od spoločnosti a svojich kolegov očakávať:

  • úctu podporu a povzbudenie,
  • pracovné prostredie, ktoré je bezpečné, stimulujúce a prinášajúce uspokojenie,
  • slobodu urobiť chyby a priznať si ich bez strachu z postihu
  • neustále udržiavanie integrity na najvyššej úrovni
  • že nikdy vedome neurobia niečo, čo by kompromitovalo ich postavenie
  • že každí, kto zastupuje spoločnosť Ferring sa bude správať takým spôsobom, ktorý vytvára úctu k spoločnosti a jej zamestnancom.
Zamestnanci na všetkých úrovniach môžu od spoločnosti a svojich kolegov očakávať:

Vždy robia to, čo je správne, vhodné a etické a povzbudzujú k tomu aj svojich kolegov.

Ak si myslíte, že sa v mene spoločnosti Ferring vykonalo niečo nesprávne, povedzte to.

Buďte lojálni, ale iba k tomu, čo je správne, spravodlivé, čestné a zásadové - a verné filozofii spoločnosti Ferring.

Žiadne vyhlásenia o zásadách správania sa nemožno vzťahovať na každú situáciu a ani riešiť všedtky nepredvídané situácie. Môže iba udať základný princíp a každému zamestnancovi ponechať zodpovednosť za jeho uplatňovaniev každovennej praxi.

Tento princíp majú vyjadrovať prosté slová: Pre Feering sú ľudia na prvom mieste.